•  1
  •  2
  • ความคิดเห็น  กำลังโหลด


    เนื้อหาของหนังก็เหมือนกับชื่อเรื่องเลย สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีชู้สาวกัน พ่อมีเซ็กส์กับลูกสาว ลูกชายมีเซ็กส์กับแม่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้าม ขัดต่อศีลธรรม ทุกคนรู้ว่าสิ่งนี้ผิด แต่จะต้องมีความรู้สึกพิเศษระหว่างพวกเขาที่สามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ ขอบเขตนี้ พวกเขาไม่สนใจว่าสังคมและความคิดเห็นสาธารณะจะพูดอะไรหากพวกเขารู้เรื่องนี้ และแน่นอนว่าการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างพวกเขานั้นเป็นไปโดยสมัครใจโดยสมบูรณ์ ไม่มีใครบังคับพวกเขา