•  1
  •  2
  • ความคิดเห็น  กำลังโหลด


    Yumeno รับบทเป็นพนักงานประกันสังคมหญิง หน้าที่ของเธอคือไปหาแต่ละครอบครัวในพื้นที่ที่บริษัทมอบหมายให้แนะนำและโฆษณาสิ่งจูงใจและผลประโยชน์เมื่อเข้าร่วมในประกันของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากลูกค้าไม่เห็นด้วยหรือมี "จำเป็น" ไอกะ ยูเมโนะจะเพิ่มโบนัส "บริการ" แยกต่างหาก บริษัทไม่ได้ร้องขอ "บริการ" นี้ แต่สร้างโดยพนักงานหญิงคนนี้เอง เพราะหากลูกค้าสมัครประกันภัย เธอจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจำนวนมาก